Titul šampion - Přiznání titulu (šampion)

Přiznání titulu Český Grand šampion
 • Zašlete nebo osobně doneste:
 • done_alloriginál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
 • done_alloriginál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
 • done_allod dvou rozhodčích
 • done_all3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
 • done_allminimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.
Res.CAC není možné použít místo CAC.

Přiznání titulu Mezinárodní šampion, Mezinárodní výstavní šampion
 • Zašlete nebo osobně doneste:
 • done_allkopii průkazu původu
 • done_allkopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
 • done_allCACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:.
- 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států.
- certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu (u loveckcýh plemen musí mít pes úspěšně absolvovanou soutěž, na které se zadává minimálně čekatelství národního šampiona práce).
.
Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:.
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států.
.
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION:.
Pes pracovního plemene musí obdržet 4x CACIB od tří rozhodřích a ze tří států.
.
Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí.

Přiznání titulu Český veterán šampion
 • Zašlete nebo osobně doneste:
 • done_alloriginál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
 • done_alloriginály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
 • done_allnejméně od dvou rozhodčích
 • done_allpouze z výstav konaných v ČR od roku 2005
Přiznání titulu Český junior šampion
 • Zašlete nebo osobně doneste:
 • done_alloriginál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
 • done_alloriginál kartiček dokladujících získání čekatelství
 • done_allod dvou rozhodčích
 • done_all3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
 • done_allpoužitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion
Přiznání titulu Český šampion
 • Zašlete nebo osobně doneste:
 • done_alloriginál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
 • done_alloriginál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
 • done_allnejméně od dvou rozhodčích
 • done_allnejméně ve dvou výstavních sezónách/li>

U plemen podřízených zkouškám: - 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy )+ kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

U plemen nepodřízených zkouškám
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

Přiznání titulu ŠAMPION ČMKU

CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.
CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.
CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.
Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.

Adresa ČMKU:
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

Maškova 3
Praha 8
CZ-182 53

Tel: +420 234 221 371

Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00