Phaléne - Kluboví šampioni

Junior šampioni:
Fanny Eli Arthur Bell - maj. Eva Bartoňová
Oriane Fa-Dy - maj. Marcela Blahutová
Thingummy´s Creme de Cacao - maj. Marcela Blahutová
Harry Arthur Bell - maj. Eva Bartoňová
Zacharias Porubský květ - maj. Jarmila Schreierová
Holly Arthur Bell - maj. Eva Bartoňová
Apollon Porubský květ - maj. Pavlína Blažková
Misteriya Zeanna - maj. Karin Holainová
Camelot Fa - Dy - maj. Jarmila Schreierová
Angelluckś White Princess - maj. Marcela Blahutová
Eddy Fa - dy - maj. Jarmila Schreierová
O´Nirvana Porubský květ - maj. P. Molkupová
Tiger av Eas Garden - maj. M. Blahutová
Karesindas Autumn Mist Carolina N - maj. A. Zichová
Olivia Munn Porubský květ - maj. M. Blahutová

Kluboví šampioni:
Oriane Fa-Dy - maj. Marcela Blahutová
Thingummy´s Creme de Cacao - maj. Marcela Blahutová
Harry Arthur Bell - maj. Eva Bartoňová
Zacharias Porubský květ - maj. Jarmila Schreierová
Camelot Fa -dy - maj. Jarmila Schreierová
Angelluckś White Princess - maj. Marcela Blahutová
Misteriya Zeanna - maj. Karin Holainová
Olivia Munn Porubský květ - maj. M. Blahutová

Veterán šampioni:
Crystal Moth Tennant - maj. P. Molkupová

šampioni sportu:
Crystal Moth Tennant - maj. P. Molkupová