Poplatky, platby


Členský příspěvek - stávající člen klubu

VS 11

300,- Kč

Nový  člen klubu

VS 22                                       

500,- Kč

Nový rodinný příslušník

VS 22                                      

150,- Kč

Členský rodinný příslušník – stávající člen klubu

VS 33                                       

50,- Kč

Zahraniční člen

VS 44                               

500,- Kč (30 EUR)

Bonitace

VS 55                                           

300,- Kč

Chovatelský servis – krycí list / přihláška vrhu + krycí list

Na žádost zaslanou nejpozději 1 měsíc před plánovaným krytím

VS 66                                      

150,- Kč

Chovatelský servis – krycí list / přihláška vrhu + krycí list

Na žádost zaslanou 1 měsíc a méně před plánovaným krytím ( na poslední chvíli)

VS 99                                            

500,- Kč

Penále za pozdní dodání podkladů pro PK

VS 100                                              

300,- Kč

Bonitační poplatek mimořádný termín

VS 77                                        
+ náklady spojené s akcí

1 600,- Kč 

Uvedení chovatelské stanice

  zdarma

Chovatelská inzerce

  zdarma


POPLATKY PLEMENNÉ KNIHY Č.1

Vystavení PP

200,-Kč

Vystavení další přílohy k PP

50,-Kč

Přeregistrace chovného jedince

200,-Kč

Registrace zahraničního psa - první krytí

250,-Kč

Vystavení opisu/přepisu PP

100,-Kč

Kniha krytí, odchovů

10,-Kč

Zápis importovaného jedince

250,- Kč


CENÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO NEČLENY

Vyhotovení smlouvy + Bonitace

1300,- Kč

Vyhotovení smlouvy + Chovatelský servis- krycí list/přihláška vrhu- Krycí list platí na 1 rok

1500,- Kč

Uvedení psa v seznamu krycích psů - na 1 kalendářní rok

300,- Kč

Penále za pozdní dodání podkladů pro PK

200,- Kč

Chovatelská inzerce soukromá - 1 měsíce

100,- Kč

Uvedení chovatelské stanice - na 1 kalendářní rok

300,- Kč

Podnikatelská inzerce

500,- KčCENÍK ČMKU 2020BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČÍSLO ÚČTU: 2300237113/2010
IBAN: CZ6620100000002300237113
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
BANKOVNÍ SPOJENÍ EUR VE SLOVENSKÉ REPUBLICE: 2300237113/8330