PRA a LP

Plemeno Malý kontinentální španěl se všeobecně řadí mezi plemena, která nejsou větší měrou zatížena závažnými genetickými onemocněními. Sledování zdraví jedinců chovaných v České Republice je nedílnou součástí zvyšování kvality chovu v rámci chovných jedinců. Proto již většina chovatelů testují své jedince na dědičné onemocnění (PRA, PL a další) a snaží se o kvalitu chovu.
Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).
Následující vyšetření jsou nepovinná pro každého chovného jedince v České Republice:
Luxace patelly – od 1. 1. 2002
PRA - od 26. 8. 2006
Další vyšetření www.genomia.cz/cz/breed/papillon/

MOŽNÉ VÝSLEDKY DNA TESTŮ
Zdravý jedinec:
N/N - negativní
N/P - přenašeč

Nemocný jedinec:
P/P - pozitivní