Historie Klubu Malého kontinentálního španěla - Papillon & Phaléne

č. klubu 8002

V roce 1998 byl založený a na MV zaregistrovaný samostatný klub pro plemeno papillon pod názvem "PAPILLON KLUB". V této době v ČR ještě v české plemenné knize žádný phaléne nebyl registrovaný. Chov plemene byl zajišťován dvěma kluby. Přestože nebylo aktivních chovatelů a majitelů mnoho, touha po samostatnosti byla velká.
Bohužel tento samostatný klub nikdy nebyl činný. Období více než deseti let jsme rádi využili k zastřešení obou klubů.

Ale od dovozu prvního papillona do České republiky díky mnoha dlouholetým chovatelům se papillon i phalén dostal do podvědomí a zájmu veřejnosti. Zjištění, že je mezi námi mnoho majitelů pejsků a feneček, kteří by se chtěli poznat, ale nechtějí aktivně působit v chovu, nás vedlo k nové úvaze o založení samostatného klubu. Po pečlivém zvážení výhod i nevýhod jsme na podzim roku 2010 rozhodli založit samostatný klub ještě jednou.

Z HISTORIE KLUBU
 • done_all6.9.2010 byl na Ministerstvu vnitra zaregistrovaný Klub malého kontinentálního španěla ČR.
 • done_all4.1.2011 jsme poslali žádost o uznání za klub s chovatelskými pravomocemi v dostatečném předstihu, aby mohla být P ČMKU projednaná na prvním zasedání po VH ČMKU.
 • done_all10.2.2011 nám přišla odpověď - Příjem nových členů byl pozastaven 27.5.2010.
 • done_allUsnesení VH ČMKU č. 4 ze dne 12. 3. 2011 - "VH pověřuje P ČMKU návrh Směrnice pro uznání nového chovatelského klubu přepracovat a zveřejnit ho k připomínkování do 30. 9. 2011 tak, aby směrnice mohla vstoupit v platnost od 1. 1. 2012, do té doby je pozastaveno přijímání nových členů."
 • done_all25.10.2011 jsme požádali o zastřešení v Moravskoslezském kynologickém svazu a byli přijati.
 • done_all15.3.2012 začala platit Směrnice o uznávání nových chovatelských klubů
 • done_all11.4.2012 jsme požádali P ČMKU o informace, které by nám pomohly k oslovení majitelů již chovných přeregistrovaných jedinců.
 • done_all14.5.2012 jsme se dozvěděli, že seznamy plemenná kniha poskytuje pouze chovatelským klubům, pro uznání MKSK je potřeba 150 členů a 136 chovných a přeregistrovaných jedinců
 • done_all5.7.2012 jsme se žádostí o předložení P ČMKU zaslali seznamy, Stanovy a řády předsednictvu Moravskoslezského kynol. svazu, naši žádost projednali a odeslali. Doložili jsme 155 členů a 141 psů a fen
 • done_all9.8.2012 na zasedání P ČMKU bylo zjištěno, že několik námi udávaných jedinců není přeregistrovaných plemennou knihou - ze zápisu: "Žádost MSKS o navázání chovatelské spolupráce s Klubem malého kontinentálního španěla, členem MSKS - kontrolou PK bylo zjištěno, že klub prozatím nesplňuje počet jedinců přeregistrovaných Plemennou knihou. P ČMKU nemá námitky proti přijetí klubu za předpokladu, že klub doplní počet jedinců předepsaný směrnicí"
 • done_allDo 30.8.2012 se nám podařilo kontaktovat další chovatele, doplnili jsme počty přeregistrovaných psů a fen na 152 a odeslali na ČMKU.

Ze zápisu P ČMKU ze dne 13. 9. 2012

8/1/12 - Žádost o MSKS o navázání chovatelské spolupráce s Klubem malého kontinentálního španěla, členem MSKS - veškeré materiály byly dodány, splněna směrnice ve všech bodech. J.Kudrnáčová detailně prověří předložené dokumenty, schválení se odkládá na příští zasedání.

1/8/12 Žádost MSKS o navázání chovatelské spolupráce s Klubem malého kontinentálního španěla, členem MSKS - veškeré materiály byly dodány, splněna Směrnice, kterou se upravují pravidla pro uznání chovatelských klubů a výcvikových organizací provádějících svou činnost v rámci ČMKU a navázání spolupráce s nimi ve všech bodech. J.Kudrnáčová detailně prověřila předložené dokumenty a zkonstatovala, že všechny podmínky pro navázání spolupráce byly splněny a schválení klubu nic nebrání.

Klub schválen jednomyslně.

Klub malého kontinentálního španěla byl přijat za chovatelský klub MSKS s číslem 8002, plemennou knihu povede pracoviště č. 1 ČMKU.